Hoàn thành nâng cấp phần mềm PMS cho Ariston

Ngày 25/10/2019, Công ty Phần mềm Hưng Đạo đã kí biên bản nghiệm thu hoàn thành nâng cấp phần mềm PMS cho Ariston Việt Nam

Phần mềm được nâng cấp được tích hợp thêm phần kiểm tra NFC cho các thiết bị của Ariston, giúp kiểm tra hàng được nhanh chóng, chính xác hơn